Poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00, Sobota: zamknięte

Certyfikacja pelletu – na czym to polega?

Na czym polega certyfikacja pelletu?

Właściwie każdy produkt dostępny w powszechnej sprzedaży posiada jakiś certyfikat. Rzadko zastanawiamy się jakich cech produktu dotyczy, na jakiej podstawie został przyznany i co taki certyfikat oznacza dla nas – klientów. System certyfikowania produktów, w tym paliw grzewczych, został wprowadzony w celu jasnego określenia, czy produkt spełnia dane normy, parametry techniczne, czy inne narzucone standardy. Certyfikaty jakości przyznawane są przez niezależne instytucje, których zadaniem jest kontrola przepływu towarów na danym rynku sprzedaży detalicznej.

Pellet certyfikaty

Statystyki pokazują, że obywatele Unii Europejskiej uwielbiają pellet. Gwałtowny wzrost zainteresowania pelletem przez Europejczyków sprawił, że pellet był sprowadzony z wielu źródeł z całego świata, często wątpliwej jakości, niespełniający wymaganych norm. Za przygotowanie projektu standaryzacji pelletu zabrali się przedstawiciele organów Unii Europejskiej – Komitetu Technicznego oraz Europejskiego Komitetu Standaryzacji. W wyniku prac tych zespołów określono normę EN 14961-1÷6, która wskazuje wymagania dla biopaliw stałych, czyli również dla pelletu. 

W Polsce tę normę oznacza się symbolem PN-EN 14961:2011, a krajowi producenci pelletu są zobowiązani do jej spełnienia od 2011 roku. W wyniku norm określonych jako EN 14961 powstały kolejne dwa systemy – DINplus oraz ENplus. Spełnienie wymogów określonych w tych systemach pozwala przyznać certyfikat pelletowi drzewnemu z przeznaczeniem dla kotłów centralnego ogrzewania. Zgodnie z wymogami systemu DINplus producent ma obowiązek regularnie kontrolować poziom wilgotności, ścieralności, gęstości i zawartości wypełniaczy. Certyfikat przyznawany jest na okres 5 lat. Certyfikat ENplus jest kontrolowany i przyznawany przez Europejskie Stowarzyszenie Pelletu i odnosi się do procesu produkcji oraz łańcucha dostaw.

Pellet drzewny produkowany i sprzedawany przez Tartak Mika posiada wszystkie wymagane certyfikaty. Kupując nasz pellet możecie być pewni, że paliwo spełnia surowe wymagania instytucji krajowych oraz Unii Europejskiej.

Skontaktuj się z nami

Kontakt